NPP Bắc Ninh

  • Số 61, đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
  • cskh@nprovietnam.vn
  • 0812 626 555