NPP TP. Hải Phòng

  • Số 2 A1, Đồng Tâm, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
  • cskh@nprovietnam.vn
  • 0866 065 655