Đặc Sản Tây Bắc

Cà Gai Leo (1Kg)

Cà Gai Leo (1Kg)

120,000₫

Cao Cà Gai Leo (100Gr)
30%
Sale

Cao Cà Gai Leo (100Gr)

500,000₫

350,000₫

Cao Dạ Cẩm NPro (100Gr)
30%
Sale

Cao Dạ Cẩm NPro (100Gr)

500,000₫

350,000₫

Cao Dây Gắm NPro (100Gr)
30%
Sale

Cao Dây Gắm NPro (100Gr)

500,000₫

350,000₫

Cao Hà Thủ Ô Cô Đặc (100Gr)
30%
Sale
Hết
Cao Xạ Đen NPro (100Gr)
Cây An Xoa (1Kg)
Cây Lá Gan (1Kg)
Hết
Chuối Hột Rừng Thái Lát (1Kg)