Đặc Sản Tây Bắc

Ba Kích (1Kg)

Ba Kích (1Kg)

550,000₫

Cà Gai Leo (1Kg)

Cà Gai Leo (1Kg)

120,000₫

Cao Gắm (100Gr)

Cao Gắm (100Gr)

200,000₫

Cao Xạ Đen (100Gr)
Cây An Xoa (1Kg)
Cây Lá Gan (1Kg)
Củ Tam Thất Bắc (1Kg)
Sâm Cau Khô (1Kg)