Tinh dầu

Tinh Dầu Bạc Hà 10ml
Tinh Dầu Sả Chanh 50ml
Tinh Dầu Quế 50ml
Tinh Dầu Cafe 20ml
Tinh Dầu Bạc Hà 20ml
Tinh Dầu Hồi 50ml
Tinh Dầu Bưởi 50ml
Tinh Dầu Hoa Nhài  50ml
Tinh Dầu Hoa Hồng 50ml