NPP TP. Hòa Bình

  • Khu Thanh Đức - Xã Mạn Đức - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình
  • cskh@nprovietnam.vn
  • 0866 065 655